Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.edukreatywnie.pl

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.edukreatywnie.pl prowadzony jest przez EduKreatywnie Magdalena Orzeszyna, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońska 24/10a, NIP: 5542912987, REGON: 366216334.
 2. Sklep www.edukreatywnie.pl prowadzi sprzedaż cyfrową poprzez Internet.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są w formacie cyfrowym (PDF) i dostępne są do pobrania natychmiast po dokonaniu płatności.
 4. Kontakt z obsługą sklepu możliwy jest poprzez adres e-mail: edukreatywniepl@gmail.com.

§2 Produkty cyfrowe

 1. Produkty dostępne w sklepie są dziełami chronionymi prawem autorskim i są oferowane w formie plików PDF.
 2. Po zakupie, klient otrzymuje dożywotnie prawo do pobierania produktu bez limitu ilościowego dla własnych potrzeb niekomercyjnych.
 3. Klientowi nie przysługuje prawo do odsprzedaży, dystrybucji, udostępniania plików innym osobom w sposób płatny lub bezpłatny.

§3 Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 2. Po dokonaniu płatności, klient otrzymuje link do pobrania produktu, który jest aktywny nieograniczenie.
 3. Sklep potwierdza realizację zamówienia poprzez wiadomość e-mail.

§4 Płatności

 1. Płatności za zamówione produkty odbywają się poprzez bezpieczne systemy płatności elektronicznej.

§5 Reklamacje i zwroty

 1. Ze względu na cyfrowy charakter produktów, nie przysługuje prawo zwrotu zakupionego towaru po jego pobraniu.
 2. Reklamacje dotyczące funkcjonalności pobranych plików można zgłaszać przez e-mail. Sklep zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni.

§6 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest EduKreatywnie Magdalena Orzeszyna.
 2. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej na stronie sklepu.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania na stronie internetowej sklepu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.